Delissen Transport voldoet aan de kwaliteitseisen die het NIWO stelt voor het verrichten van beroepsgoederenvervoer over de weg als bedoeld in de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) en al onze wagens beschikken sinds  2019 over een Eurovergunning.

Wat is een NIWO vergunning?

De NIWO is algemeen bekend als de vergunningverlener voor het wegtransport. NIWO verleent Eurovergunningen aan alle transportondernemingen in Nederland op grond van de Wet wegvervoer goederen.
De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af.

NIWO is een afkorting voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

Doelstelling

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het  binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

Hoe de NIWO dit allemaal organiseert is terug te vinden op de website.

Niwo